Počátkem roku 2014 byl založen Komunitní školou Bartošovice, o. s. včelařský kroužek, který je určen zejména pro děti ZŠ Bartošovice a děti z blízkého okolí s cílem budovat pozitivní vztah k příroděkolem nás, osvojení si práce se včelami, ale i snížení věkového průměru včelařské základny. Leč je kroužek pro děti, není určen jen jim, navštěvovat jej mohou i dospělí lidé, kteří by se chtěli o životě včel dozvědět víc než jen se bát žihadel, ale i je obdivovat a nebrat je jen jako obtížný hmyz.

V současné době kroužek navštěvuje šest dětí z Bartošovic a Libhoště.